قرارداد داروسازی جالینوس منعقد شد

با عقد قرارداد همکاری بین دو مجموعه شرکت پخش طبیعت زنده و شرکت داروسازی جالینوس، محصولات این شرکت به سبد پخش شرکت طبیعت زنده افزوده شد.

شرکت داروسازی جالینوس در تیر ماه سال 1356 با نام شرکت ریتا فارم تاسیس و با 6 قلم فرآورده دارویی فعالیت خود را آغاز نمود. و اکنون سبد محصولات این مجموعه در دو دسته دارویی و مکمل در دست توسعه می باشد.