سوالات متداول

سوالات متداول

  • سوال دوم

    پاسخ به سوال دوم به صورت کامل نشان داده میشود.

  • نحوه همکاری با شرکت پخش به چه صورت است؟

    پاسخ سوال اول.